vrijdag 19 februari 2010

De beste metaaldetectie zoekplaatsen België en Nederland

DE BELANGRIJKSTE REGEL: Metaaldetector vondsten gebeuren op plaatsen waar ooit menselijke activiteit was !

Hoe weet je waar mensen aanwezig waren ?

1. Probeer te weten te komen waar vroeger bewoning was. Doe dit aan de hand van kaarten, luchtfoto's, literatuur, legenden en informatie die je van mensen ter plaatse krijgt.

Sporen van vroegere bebouwing

2. Heemkundige kringen hebben een schat aan informatie over hoe onze omstreken in vroegere tijden uitzagen. (Klik HIER voor een lijst van heemkundige kringen)

3. Vaak worden nieuwe huizen op bestaande funderingen gebouwd. De funderingen worden door de jaren heen steeds opnieuw gebruikt. Bij een modern huis op een heuvel kan je ook heel wat leuke vondsten doen !

4. Bouwputten zijn ideaal als startpunt voor de metaaldetectoramateur. Een eerste grondlaag is reeds machinaal verwijderd waardoor je automatisch in een 'oudere' grondlaag terechtkomt. Er zullen bijgevolg ook veel oudere vondsten gedaan worden met de metaaldetector. (Kijk bij de 'grotere' bouwpromotoren naar hun projecten en waar nieuwe bouwgronden komen, dit HIER is een goeie start)

5. Probeer te weten te komen waar vroegere belangrijke verbindingswegen zich bevonden, langsheen die weg werd vroeger al eens gekampeerd, overnacht of gevochten. Misschien werden zelfs een aantal kooplui overvallen door een bende struikrovers. zeer interessant voor metaaldetectie.

6. Probeer bijzondere plaatsen te ontdekken in het landschap. Vroeger was het de gewoonte om kostbaarheden in de grond te verstoppen. Mensen orienteerden zich op bijzondere kenmerken in het landschap: een uitstekende rots, een heuvel, een bocht in een rivier, een oude boom, etc ...

7. Controleer de grond op sporen van bewoning: pijpekoppen, potscherven, bebouwing en begroeiing. Vegetatie geeft veel informatie vrij als je de moeite doet om het even te bestuderen. Een plotse verandering in plantengroei is niet natuurlijk en heeft hoogswaarschijnlijk een ingreep van de mens gekend. Plantengroei boven vroegere bebouwing heeft een andere structuur dan de omliggende vegetatie (zie ook luchtfoto's).

8. Het kerkgebouw was vroeger het middelpunt van een woongemeenschap. Hoe dichter bij de kerk, hoe meer bewoning je had. Meer bewoning betekent meer kans dat je iets uit vroegere tijden vindt. Jammer genoeg bevinden kerken zich op vandaag in het centrum van de stad en is alles eromheen dichtgebouwd.

9. Wees er dan ook als de kippen bij als er in het centrum van de stad een groot bouwproject gerealiseerd wordt, om de grond ter plaatse op verloren voorwerpen te checken.

10. Vaak heb je niet de nodige toestemming om je op de bouwgrond te begeven. Probeer dan te weten te komen waar de afgegraven grond heen gaat. Volg desnoods een vrachtwagen met stortgrond om te zien waar de grond achtergelaten wordt.

11. Akkers zijn van in het voorjaar tot in het najaar niet meer betreedbaar omwille van het feit dat ze reeds ingezaaid zijn. Het strand is dan 'the place to be' voor mmetaaldetectie. Massa's volk bezoeken bij mooi weer het strand en je staat verstomd wat ze allemaal in het zand achterlaten. Je vindt er hedendaagse prullaria: munten, ringen, halskettingen, sleutels, aanstekers, maar ook veel troep zoals trekringen en blikjes.

12. Na een hevige storm zijn op het strand wat 'oudere' spullen te vinden met een metaaldetector. Verwacht hier echter niet teveel van. Hou ook rekening met getijden. Vloed of hoogwater zijn ongunstige momenten om op het strand te gaan zoeken. (Bekijk HIER de getijden voor Oostende)

13. Uitkijkposten of wachttorens werden meestal op het hoogst gelegen punt in het landschap gebouwd.

14. Hou altijd in het achterhoofd: waar water was, waren vroeger meestal wel mensen te vinden.

15. Oude kaarten kunnen heel wat informatie bevatten (Cassini en Ferraris kaarten). Vergelijk ze met huidige (topografische) kaarten en kijk wat er in de loop der jaren veranderd is.

16. De gemeentearchieven bevatten vaak oude kaarten of kadasterplannen. Informeer even bij je gemeente of deze archieven vrij toegankelijk zijn.

17. Sluit je aan bij een vereniging voor metaaldetectoramateurs. Je collega's in de vereniging zullen je met raad en daad bijstaan in je zoektochten. (Grootste Vlaamse vereniging: Prospector Vlaanderen)
Bron:http://users.skynet.be/VerborgenWereld